GP Forhandling

HOVEDPUNKTER I AT AFSLUTTE EN SUCCEFULD SPONSORAFTALE

Enhver god sponsoraftale begynder med at analysere målene for sponsoratet.

Hvad kan promotoren tilbyde?

Hvilke rettigheder vil sponsoren have?

Hvad er størrelsen og placeringen af firmalogoer?

Hvem vil sikre godkendelser og rettigheder til musik og video materialer?

De fleste større sponsorer indser at investere i sponsorering af en begivenhed, kun er begyndelsen på en stor forpligtelse.

Derfor er det vigtigt at udarbejde en aftale med en rummelig portion af rettigheder, som sandsynligvis vil resultere i en større identifikation med en enkelt sponsor, og dermed et mere effektiv sponsorat.

Produkter forenet med en sportsbegivenhed er en af de primære årsager til sponsorater.

Ved etablering af nye begivenheder såsom større sportsarrangementer og andre events, kan promotoren og sponsor have konkurrerende interesser.

Promotoren ønsker at bevare integriteten af sit brand for begivenheden, mens sponsor ønsker at knytte begivenheden med deres produkt.

Parterne bør derefter overveje at løse disse spørgsmål på følgende måder:

1) At begrænse sponsor, evnen til at sponsorere andre begivenheder, konkurrerende eller ej på samme tid som begivenheden.

2) At begrænse promotorens evne til at rekruttere sponsorer, der sælger konkurrerende produkter.

Hvis en sponsoraftale er tegnet for en forholdsvis lang periode, kan det være hensigtsmæssigt at medtage en pause klausul for at tillade parterne en mulighed for at opsige aftalen uden grund.

Parterne bør overveje på hvilket grundlag de bør have ret til at opsige en sponsoraftale, og sørge for, at disse er omfattet af sponsoraftale.

Ovenstående punkter er blot få af mange, som vi har erfaring med når det gælder at forhandle en sponsoraftale på plads.

Mange sponsoraftaler er formuleret uklart, og det giver anledning til uenighed og retssager mellem sponsoren og sportudøveren. Og det er både dyrt og dumt – sponsor og sportsudøver skal jo i stedet bruge hinanden positivt og skabe værdi for begge parter.

Hvad enten du er promotor eller sponsor så lad os hjælpe dig med, at få styr på forhandlingerne, kontakt os her.

  • 1. Fodbold

  • 3. Swim

  • Tennis

Kontakt os

Gjerlufsen Partners ApS
Frem 39
2800 Kongens Lyngby
CVR. Nr.: 36 20 23 86
Telefon: +45 22 10 13 00

Kontakt os