GP Lock

PERSONLIGE DATA

Personlige data, er informationer, der direkte eller indirekte relaterer til brugeren.

Vores Web-side kan umiddelbart vises uden at afgive personlige data.

Videregivelse af personlige data:

Vi videregiver ikke personlige data til tredjepart.

I forbindelse med brugerens adgang til vores kommende online-kundekartotek, vil der kræves personlige data.

Disse oplysninger vil kun blive brugt som adgangskontrol og til eventeulle nyhedsbreve.

Kun såfremt, det i henhold til loven kræves, eller i tilfælde af dom, ser vi os nødt til, at videregive data til de myndigheder, der har behørighed for at anmode om information i det enkelte tilfælde.

Ordrehåndtering:

Ved ordrehåndtering bruger vi kun personlige data til adresseforsendelser etc..

Retten til at blive slettet:

Har du sendt os personlige data, kan disse omgående slettes, ved skriftlig eller telefonisk begæring.

Anvendelse af cookies og counters:

Vi bruger ikke cookies på nogen af vores websider.

For at kunne forbedre vores Web-side indsamler vi statistiske “hits” på vores web-sider.

Disse informationer, er dog anonyme, og er ikke person-specifikke…..

  • 1. Fodbold

  • 3. Swim

  • Tennis

Kontakt os

Gjerlufsen Partners ApS
Frem 39
2800 Kongens Lyngby
CVR. Nr.: 36 20 23 86
Telefon: +45 22 10 13 00

Kontakt os